Bạn đang tìm kiếm cơ hội Sống, Làm việc & Tham dự Các Trường học Hàng đầu tại Hoa Kỳ? 
Hơn 6000 Gia đình đã Đầu tư Thành Công cùng với công ty U.S. Immigration Fund, một Trung tâm Chỉ định Vùng EB5 Hàng đầu để đạt được Ước mơ Định cư thông qua Chương trình EB5.
✓ Một trong những Cách Nhanh nhất để Định cư tại Hoa Kỳ.
✓ Không Danh sách Chờ đợi
✓ Nhà Đầu tư & Thành viên Gia đình sở hữu Hợp pháp Thẻ Xanh
✓ Linh động Sống & Làm việc Bất cứ Đâu trên đất Hoa Kỳ.
✓ Học phí Thấp hơn & Tỷ lệ Chấp nhận Học Đại Học Cao hơn
✓ Không cần Tài trợ từ Chủ lao động hay Gia đình
Liên hệ với Chúng tôi Hôm nay để Tìm hiểu Làm thế nào Bạn Có thể Hưởng lợi từ Chương trình EB5
nước quốc tịch
Bạn đang tìm kiếm cơ hội Sống, Làm việc & Tham dự Các Trường học Hàng đầu tại Hoa Kỳ? 
Hơn 6000 Gia đình đã Đầu tư Thành Công cùng với công ty U.S. Immigration Fund, một Trung tâm Chỉ định Vùng EB5 Hàng đầu để đạt được Ước mơ Định cư thông qua Chương trình EB5.
✓ Một trong những Cách Nhanh nhất để Định cư tại Hoa Kỳ.
✓ Không Danh sách Chờ đợi
✓ Nhà Đầu tư & Thành viên Gia đình sở hữu Hợp pháp Thẻ Xanh
✓ Linh động Sống & Làm việc Bất cứ Đâu trên đất Hoa Kỳ.
✓ Học phí Thấp hơn & Tỷ lệ Chấp nhận Học Đại Học Cao hơn
✓ Không cần Tài trợ từ Chủ lao động hay Gia đình
Liên hệ với Chúng tôi Hôm nay để Tìm hiểu Làm thế nào Bạn Có thể Hưởng lợi từ Chương trình EB5
nước quốc tịch
DANH MỤC HỒ SƠ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY U.S. IMMIGRATION FUND
24
dự án
6,000
nhà đầu tư và gia đình
81,000
công việc được tạo ra
15
tỷ Mỹ kim cho dự án phát triển
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG
"Các dự án và cơ hội đầu tư của công ty U.S. Immigration Fund luôn là các dự án có chất lượng cao mà chúng tôi tìm kiếm và có tỷ lệ thành công 100% đối với tất cả các dự án liên đới củng cố thêm quyết định của chúng tôi."
Nhà đầu tư
Delhi, Ấn Độ
Dự án số 6 Đại lộ Eleventh
"Gia đình tôi vô cùng hài lòng khi chọn đầu tư chương trình EB5 với USIF. Danh mục hồ sơ đầy ấn tượng của công ty, tính chuyên nghiệp và sự tiếp cận dự án dễ dàng đem lại sự tự tin và an toàn cho gia đình tôi và bản thân tôi".
Nhà đầu tư
Mumbai, Ấn Độ
Dự án số 6 Đại lộ Eleventh
"EB-5 là một hành trình thông thường mất đến5 năm, chính vì thế việc hợp tác với một Trung tâm Chỉ Định Vùng EB5 là điều vô cùng quan trọng. Danh mục hồ sơ thành công đầy kinh ngạc của công ty U.S. Immigration Fund đã đem lại sự tin tin to lớn cho vợ tôi và tôi."
Nhà đầu tư
Thượng Hải, Trung Quốc
Dự án số 7 West
DANH MỤC HỒ SƠ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY U.S. IMMIGRATION FUND
24
dự án
6,000
nhà đầu tư và gia đình
81,000
công việc được tạo ra
15
Mỹ kim cho dự án phát triển
NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNGTESTIMONIALS
"Các dự án và cơ hội đầu tư của công ty U.S. Immigration Fund luôn là các dự án có chất lượng cao mà chúng tôi tìm kiếm và có tỷ lệ thành công 100% đối với tất cả các dự án liên đới củng cố thêm quyết định của chúng tôi."
Nhà đầu tư
Delhi, Ấn Độ
Dự án số 6 Đại lộ Eleventh
"Gia đình tôi vô cùng hài lòng khi chọn đầu tư chương trình EB5 với USIF. Danh mục hồ sơ đầy ấn tượng của công ty, tính chuyên nghiệp và sự tiếp cận dự án dễ dàng đem lại sự tự tin và an toàn cho gia đình tôi và bản thân tôi".
Nhà đầu tư
Mumbai, Ấn Độ
Dự án số 6 Đại lộ Eleventh
"EB-5 là một hành trình thông thường mất đến5 năm, chính vì thế việc hợp tác với một Trung tâm Chỉ Định Vùng EB5 là điều vô cùng quan trọng. Danh mục hồ sơ thành công đầy kinh ngạc của công ty U.S. Immigration Fund đã đem lại sự tin tin to lớn cho vợ tôi và tôi."
Nhà đầu tư
Thượng Hải, Trung Quốc
Dự án số 7 West
EB-5 là gì?
EB-5 là chương trình thị thực Hoa Kỳ, được tạo ra năm 1990, nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Thị thực Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư kinh doanh đem lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra việc làm.
Công ty U.S. Immigration Fund là gì?
Được thành lập năm 2010, Công ty U.S. Immigration Fund là Nhà điều hành Trung tâm Chỉ định Vùng EB5 lớn nhất tại Hoa Kỳ. Với tỷ lệ thành công đạt %100 đối với các dự án, công ty USIF đem lại cho nhà đầu tư nước ngoài và gia đình của họ cơ hội sở hữu thường trú nhân Hoa Kỳ vĩnh viễn thông qua Chương trình Thị thực EB5 bằng việc đầu tư vào các dự án bất động sản Hoa Kỳ.
EB-5 là gì?
EB-5 là chương trình thị thực Hoa Kỳ, được tạo ra năm 1990, nhằm giúp nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Thị thực Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư kinh doanh đem lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra việc làm.
Công ty U.S. Immigration Fund là gì?
Được thành lập năm 2010, Công ty U.S. Immigration Fund là Nhà điều hành Trung tâm Chỉ định Vùng EB5 lớn nhất tại Hoa Kỳ. Với tỷ lệ thành công đạt %100 đối với các dự án, công ty USIF đem lại cho nhà đầu tư nước ngoài và gia đình của họ cơ hội sở hữu thường trú nhân Hoa Kỳ vĩnh viễn thông qua Chương trình Thị thực EB5 bằng việc đầu tư vào các dự án bất động sản Hoa Kỳ.
EB-5 hoạt động ra sao?
1. Tiền đầu tư 500.000 Mỹ kim
Đầu tư 500.000 Mỹ kim thông qua một Trung tâm Chỉ định Vùng EB-5
2. Tạo việc làm
Đối với mỗi dự án đầu tư EB-5, nhà đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm trong vòng2 năm thông qua việc đầu tư.
3. Nhận Thẻ Xanh và Hoàn vốn Đầu tư
Ngay khi các yêu cầu được đáp ứng đầy đủ, nhà đầu tư được cấp thẻ xanh thường trú và tiếp đến được hoàn vốn đầu tư 500.000 Mỹ kim.
EB-5 hoạt động ra sao?
1. Tiền đầu tư 500.000 Mỹ kim
Đầu tư 500.000 Mỹ kim thông qua một Trung tâm Chỉ định Vùng EB-5
2. Tạo việc làm
Đối với mỗi dự án đầu tư EB-5, nhà đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm trong vòng2 năm thông qua việc đầu tư.
3. Nhận Thẻ Xanh và Hoàn vốn Đầu tư
Ngay khi các yêu cầu được đáp ứng đầy đủ, nhà đầu tư được cấp thẻ xanh thường trú và tiếp đến được hoàn vốn đầu tư 500.000 Mỹ kim.
Các Cơ hội đầu tư Hiện Có của Chúng tôi
76 Eleventh Avenue Phase III
HIỆN CÓ
Đang xây dựng
Chelsea District, New York City
Two-Tower Design - Hotel, Condos, Retail
Phê duyệt Dự án I-924 Project 
Hồ sơ I-526 Petitions đã được Phê duyệt
TSX Broadway
HIỆN CÓ
Đang trong giai đoạn Tiền Xây dựng
Quảng trường Thời đại, thành phố New York
Bảng quảng cáo, Khu bán lẻ, Khách sạn, Không gian Trải nghiệm


29th & 5th
HIỆN CÓ
Đang trong giai đoạn Tiền Xây dựng
NoMad - Bắc Công viên Quảng trường Madsion, thành phố New York
Cao ốc Văn phòng Hạng A+


Các Cơ hội đầu tư Hiện Có của Chúng tôi
76 Eleventh Avenue Phase III
HIỆN CÓ
Đang xây dựng
Chelsea District, New York City
Two-Tower Design - Hotel, Condos, Retail
Phê duyệt Dự án I-924 Project 
Hồ sơ I-526 Petitions đã được Phê duyệt
TSX Broadway
HIỆN CÓ
Đang trong giai đoạn Tiền Xây dựng
Quảng trường Thời đại, thành phố New York
Bảng quảng cáo, Khu bán lẻ, Khách sạn, Không gian Trải nghiệm


29th & 5th
HIỆN CÓ
Đang trong giai đoạn Tiền Xây dựng
NoMad - Bắc Công viên Quảng trường Madsion, thành phố New York
Cao ốc Văn phòng Hạng A+


© 2019 US Immigration Fund. All rights reserved. Call +001.561.799.1883. View our Privacy Policy.
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
© 2018 US Immigration Fund. All rights reserved. Call +001.561.799.1883. View our Privacy Policy.